کنکور آسان است…

آموزش تصویری به عنوان یکی از مهم ترین پایه های آموزش به داوطلبان کمک می کند تا پویا و آگاهانه به فراگیری عمیق و تکنیکی دست یابند…
تمامی آموزش ها به صورتِ تصویری و توسط اساتید مجرب ومطرح و رتبه های برتر کنکور کشورتدریس می شود …
-         آموزش  خط به خطِ تمامی دروس ویژه معدل سازی
-         آموزش تکنیکی دروس به روش فوق حرفه ایی
-         آموزش فوق حرفه ای به همراهِ کامل ترین مفاهیم و تکنیک ها
-         تست زنیِ خط به خط  تمامیِ دروس و هنر پاسخ گویی برایِ رسیدن به اوج قدرتِ پاسخ گویی
-         بررسی تکنیکیِ مجموعه سوالاتِ کنکور سراسری، آزاد و سنجش در چند سال اخیر
-         تست زنی بر اساسِ بررسیِ نمونه سوالاتِ احتمالی در کنکورِ ۹۲
-          جزوه هایِ خلاصه نویسیِ رتبه های کنکور سراسری
-         بهترین جزوه هایِ دست نویس توسط  اساتید مطرح کشور
 
امیدمان بر آن است تا با به کار بردن این تکنیک ها، بتوانید گامی بلند برداشته و از استرس هایی که همواره با شما بوده است، رها شوید…
مجموعه آموزشی استاد احمدی
تیم مشاوره سایت کنکوربرتر
ابراهیم خلیل مهرنو مشاور و مدیر سایت کنکوربرتر و استاد احمدی
خانم خلردی مشاور
خانم پور قادر مشاور
سرکار خانم عبدالهی دانشجوی سراسری پزشکی
خانم فاطمه وفایی دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران مشاور

خانم قاسمی دانشجوی دانشگاه سراسری تهران مشاور
۰۹۱۲۱۳۵۲۰۰۵
۰۹۱۲۱۰۳۵۷۹۷
۰۲۱۴۴۰۰۸۶۸۵
۰۹۱۹۰۶۲۶۶۳۴
۰۹۱۲۸۴۸۰۸۱۰