کشف بزرگ برای رسیدن به موفقیت

کشف بزرگ برای رسیدن به موفقیت

یکی از بزرگان می‌گوید: «برای برخورداری بیش‌تر باید بیش از پیش تلاش کرد.»

حتماً این جمله مهم را شنیده‌اید که برای دست‌یابی به موفقیت و پیروزی باید مقدماتی را برای خود فراهم کنید. ابتدا باید در دنیای درون خود خواهان تحقق هدفتان باشید تا بتوانید آن را کسب کنید. برای تغییر دادن دنیای بیرون باید دنیای درون خود را تغییر دهید. دنیای درون شما همان خواسته‌ها و تفکرات‌تان است که باید آن‌ها را تقویت کنید؛ دنیای بیرونی شما ابزارهای است که در اختیارتان قرار دارد که این ابزارها را می‌توان شامل کتاب‌های برنامه‌ای، آزمون‌های برنامه‌ای و اطرافیانتان از جمله پدر و مادر و دوستانتان دانست.

شما باید رشد کنید و تجربیاتی را که در هر هفته دست می‌آورید در جهت بهبود  و پیشرفت درسی‌تان قرار دهید.i-300x225

درباره نویسنده